Het Coronavirus

Het Coronavirus

De overheid heeft maandagavond 23 maart jl. nieuwe maatregelen afgekondigd om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze nieuwe maatregelen raken ook onze watersportvereniging.

Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM, https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-maatregelen-coronavirus maar ook de aanbevelingen van het Watersport Verbond,https://www.watersportverbond.nl/nieuws/update-geen-watersportactiviteiten-tot-1-april

Naar aanleiding van de aangescherpte overheidsmaatregelen heeft het bestuur de volgende beslissingen genomen:

-          In de maand maart/april/mei/juni zullen er geen georganiseerde activiteiten door de vereniging zijn. Ons jaarlijks Octanthavenfestival komt helaas dit jaar te vervallen in verband met organisatorische redenen rondom het Coronavirus.

-          De A.L.V., die normaliter in april plaats vindt, is tot nader te bepalen datum uitgesteld. Voor de A.L.V. zal later dit jaar een nieuwe datum worden gepland.

Tevens willen wij u op een paar gedragsregels attent maken:

-          Kom niet op de steigers wanneer u of een van uw huisgenoten snotterig, verkouden of koortsig bent.

-          Niet meer dan drie personen bij elkaar.

-          De onderlinge afstand op de haven/steiger is minimaal 1,50 meter. Hou hier s.v.p. ook rekening mee als u elkaar moet passeren op de steiger en wacht even tot het andere persoon op veilige afstand kan passeren.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Watersportvereniging Noorderplassen West

Gestremde doorvaart Noorderplassen naar de Hoge Vaart

Beste Leden,

Even een mededeling vanuit de Gemeente mocht iemand de koude wateren al willen trotseren.

 

In verband met de aanleg van een zinker in de vaargeul voor de bediening van de brug (camping Waterhout) is de doorvaart op 27 januari 2020 gestremd.

U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janny Brakkee

Projectmanagementassistent | (06) 52783780 |

Gemeente Almere | Dienst Stedelijke Ontwikkeling | Afdeling Gebiedsontwikkeling

Nieuwjaarsborrel 2020

De Nieuwjaarsborrel (voor leden van de WSV) was ook dit jaar weer een grandioos succes. Iedereen heeft genoten van de kookkunsten van Thalia en de oliebollen van Leo en Mirjam van de Polderpoffertjes.

Iedereen bedankt voor uw aanwezigheid én de gezelligheid. Op naar een mooi vaarseizoen.

Nieuwjaarsborrel 1Nieuwjaarsborrel 3Nieuwjaarsborrel 4Nieuwjaarsborrel 5

Agenda Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering

18 april 2019 om 20:00 uur

1. Ingekomen mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen vanuit bestuur

           a) Havenmeester

4. Financieel verslag 2018 penningmeester

            a) Vereniging

            b) Stichting

5. Controle en aanbevelingen kascommissie

6. Begroting en beleid 2019

            a) BTW verplichting/ligplaatsgelden

            b) Valken

            c) Onderhoud steigers

            d) Evenementen

7. Evenementen Commissie

8. Haddock

9. Strandje

10. Rondvraag