Gestremde doorvaart Noorderplassen naar de Hoge Vaart

Beste Leden,

Even een mededeling vanuit de Gemeente mocht iemand de koude wateren al willen trotseren.

 

In verband met de aanleg van een zinker in de vaargeul voor de bediening van de brug (camping Waterhout) is de doorvaart op 27 januari 2020 gestremd.

U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janny Brakkee

Projectmanagementassistent | (06) 52783780 |

Gemeente Almere | Dienst Stedelijke Ontwikkeling | Afdeling Gebiedsontwikkeling