Gestremde doorvaart Noorderplassen naar de Hoge Vaart

Beste Leden,

Even een mededeling vanuit de Gemeente mocht iemand de koude wateren al willen trotseren.

 

In verband met de aanleg van een zinker in de vaargeul voor de bediening van de brug (camping Waterhout) is de doorvaart op 27 januari 2020 gestremd.

U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janny Brakkee

Projectmanagementassistent | (06) 52783780 |

Gemeente Almere | Dienst Stedelijke Ontwikkeling | Afdeling Gebiedsontwikkeling

Nieuwjaarsborrel 2020

De Nieuwjaarsborrel (voor leden van de WSV) was ook dit jaar weer een grandioos succes. Iedereen heeft genoten van de kookkunsten van Thalia en de oliebollen van Leo en Mirjam van de Polderpoffertjes.

Iedereen bedankt voor uw aanwezigheid én de gezelligheid. Op naar een mooi vaarseizoen.

Nieuwjaarsborrel 1Nieuwjaarsborrel 3Nieuwjaarsborrel 4Nieuwjaarsborrel 5

Agenda Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering

18 april 2019 om 20:00 uur

1. Ingekomen mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen vanuit bestuur

           a) Havenmeester

4. Financieel verslag 2018 penningmeester

            a) Vereniging

            b) Stichting

5. Controle en aanbevelingen kascommissie

6. Begroting en beleid 2019

            a) BTW verplichting/ligplaatsgelden

            b) Valken

            c) Onderhoud steigers

            d) Evenementen

7. Evenementen Commissie

8. Haddock

9. Strandje

10. Rondvraag

Hoera de Watersportvereniging Noorderplassen West bestaat 8 jaar!

De Watersportvereniging Noorderplassen West bestaat alweer 8 jaar.

Wij zijn op 9 december 2010 opgericht voor de verdere ontwikkeling van de havens en aanlegplaatsen in en rond de wijk Noorderplassen West.

De Vereniging heeft mede tot doel de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Denk hierbij aan de evenementen, die jaarlijks terugkomen, zoals het Midsummer/Havenfeest, Gondelvaart en Sinterklaasintocht.

Uiteraard zullen we dit blijven organiseren en met behulp van vele vrijwilligers kunnen we dit ook met veel plezier doen.

Wilt u lid worden van de WSV NPW, dat kan. Kijk voor meer informatie op onze website
www.wsvnoorderplassenwest.nl

Wilt u vrijwilliger worden tijdens de evenementen, dan kunt u een mail sturen naar

Op naar de 9 jaar!