ALV 18 april

Agenda Algemene Ledenvergadering
18 april 2018 om 20:00 uur

 1. Ingekomen mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen vanuit bestuur
  1. Wijziging bestuur stichting
  2. Verkiezing secretaris vereniging
 1. Financieel verslag 2017 penningmeester
  1. Vereniging
  2. Stichting
 1. Controle en aanbevelingen kascommissie
 2. Begroting en beleid 2018
 1. BTW verplichting/ligplaatsgelden
 2. Onderhoud steigers
 3. Ligplaatsen
 4. Valken
 5. Stroom Octant Haven
 6. Evenementen
 1. Evenementen Commissie
 2. Strandje
 3. Rondvraag

Een mooi 2018

Namens bestuur en vrijwilligers van de WSV een gezond en mooi 2018 toe gewenst.

Later volgt er een uitnodiging voor een borrel voor dit nieuwe jaar en het nieuwe vaarseizoen.

 

Schermafbeelding 2017 12 28 om 10.16.50

30 september 2017 Octantfeest

Geachte heer/mevrouw,

Onder het motto " het Octantfeest = een buurtfeest" organiseert de evenementencommissie namens 
de WSVNPW op 30 september aanstaande de afsluiting van het vaarseizoen. De start van het Octantfeest wordt gehouden bij de brug bij de Octanthaven.

Het Octantfestival is geïntegreerd met de gondelvaart, waarmee wij denken een compleet evenement voor iedereen aan te kunnen bieden. 
Vanaf 17:00 uur is DJ Sander van der Zeijden in de Octanthaven aanwezig voor de muziek. 

Leden en niet leden hebben de gelegenheid met of zonder hun boot naar de Octant haven te komen. Geheel in de traditie verwachten
wij dat iedereen zijn/haar drankje en hapje meeneemt en zorgen wij voor de muziek. 

Vanaf 21:30 uur willen we met alle (verlichte) bootjes uitvaren voor een tochtje rondom de Noorderplassen. Iedereen die zelf geen boot heeft, lid of geen lid, kan met de grote sloep van de Kapitein meevaren. Zodat niemand de gondelvaart hoeft te missen. Meevaren met de grote sloep is gratis en
aanmelden kan via . Let op vol = vol. 

Aan het einde van de gondelvaart gaan we naar de Kapitein voor de prijsuitreiking “meest origineel versierde boot”.  

 

Zegt het voort! 

 

Met vriendelijke groet, 

Evenementencommissie