ALV 18 april

Agenda Algemene Ledenvergadering
18 april 2018 om 20:00 uur

 1. Ingekomen mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen vanuit bestuur
  1. Wijziging bestuur stichting
  2. Verkiezing secretaris vereniging
 1. Financieel verslag 2017 penningmeester
  1. Vereniging
  2. Stichting
 1. Controle en aanbevelingen kascommissie
 2. Begroting en beleid 2018
 1. BTW verplichting/ligplaatsgelden
 2. Onderhoud steigers
 3. Ligplaatsen
 4. Valken
 5. Stroom Octant Haven
 6. Evenementen
 1. Evenementen Commissie
 2. Strandje
 3. Rondvraag

Een mooi 2018

Namens bestuur en vrijwilligers van de WSV een gezond en mooi 2018 toe gewenst.

Later volgt er een uitnodiging voor een borrel voor dit nieuwe jaar en het nieuwe vaarseizoen.

 

Schermafbeelding 2017 12 28 om 10.16.50