Algemene Leden Vergadering

Graag nodig ik u , als lid van de WSV, namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering op 18 april aanstaande in ons clubhuis aan de Boelijn 70. Er is veel te bespreken en te presenteren! Wij beginnen om 20:00 uur en rekenen op een grote opkomst.

Op dit moment stellen we de agenda vast. Mocht u, naast de vaste agendapunten, eigen agendapunten hebben dan vernemen wij dit graag. Begin volgende week sturen wij u de agenda alsmede de notulen van de vorige vergadering toe. 

Om rekening te kunnen houden met de catering, stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt via een reply op deze mail.( )

 

Op 243 april is er de opening van het vaarseizoen met een BBQ, noteert u alvast deze datum in uw agenda. Meer informatie volgt. 

Met vriendelijke groet,

 

Rudy Stokvis