ALV 18 april

Agenda Algemene Ledenvergadering
18 april 2018 om 20:00 uur

 1. Ingekomen mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen vanuit bestuur
  1. Wijziging bestuur stichting
  2. Verkiezing secretaris vereniging
 1. Financieel verslag 2017 penningmeester
  1. Vereniging
  2. Stichting
 1. Controle en aanbevelingen kascommissie
 2. Begroting en beleid 2018
 1. BTW verplichting/ligplaatsgelden
 2. Onderhoud steigers
 3. Ligplaatsen
 4. Valken
 5. Stroom Octant Haven
 6. Evenementen
 1. Evenementen Commissie
 2. Strandje
 3. Rondvraag